خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تربیت بدنی و اهداف آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اغلب از آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی محافظه کار یاد می شود که معمولا دنباله رو تغییر اجتماعی است، نه عامل و موجد آن، این داوری از آن‌جا ناشی می شود که بعضی از صاحب نظران نقش آموزش و پرورش را در امر انتقال فرهنگ و جامعه-پذیری، برجسته کرده و این اندیشه را به وجود آورده‌اند که آموزش و پرورش، نهادی عمدتا منفعل است و در مقام انتقال از نسلی به نسل دیگر، از وضع موجود جامعه محافظت می کند(علاقه- بند، 1390) 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه9
2-2 آموزش و پرورش9
2-3 مدرسه 12
2-4 فضا و تجهیزات مدرسه 14
2-5 محیط مدرسه 15
2-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق 18
2-7 پیشرفت تحصیلی 22
2-8 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 24
2-9 سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 25
2-10 تربیت بدنی 26
2-11 اهداف تربیت بدنی و ورزش 27
2-11-1 هدف تكامل جسمانی 27
2-11-2 هدف تكامل عصبی عضلانی 28
2-11-3 هدف تكامل شناختی 28
2-11-4 هدف تكامل عاطفی (احساسی) 28
2-12 محیط ورزشی مدارس 29
2-13 مرور تحقیق 29
2-13-1مرور تحقیقات داخلی 29
2-13-2 مرور تحقیقات خارجی 33
2-14 جمع بندی پیشینه 35
منابع