خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در مطالعه های رفتار سازمانی، تعهد سازمانی از نظر صاحبنظران تعریف های متفاوتی دارد. اما، لازمه همه این تعریف ها، همبستگی افراد به سازمان ها است. درک فرایند ایجاد تعهد برای سازمان و جامعه مفید است. زیرا، موجب نوآوری کارکنان، ماندگاری بیشتر در مؤسسه و قدرت رقابت بیشتر مؤسسه شده و با این حال جامعه نیز از بهره وری بیشتر سازمان ها و کیفیت بهتر فرآورده ها بهره مند خواهد شد(قاسمی، 1384). 

 

 

 

فهرست مطالب
تعهد سازمانی  29
2-2-1 مفهوم تعهد سازمانی  30
2-2-2 تعریف تعهد سازمانی  31
2-2-3 ابعاد تعهد سازمانی  32
2-2-4 نظریه های تعهد سازمانی  37
2-2-4-1 دیدگاه ریچرز  37
2-2-4-2 دیدگاه بکر و بیلینگس  38
2-2-4-3 دیدگاه رندال و کوته  39
2-2-4-4 دیدگاه لوتانز و شاوه  39
2-2-4-5 دیدگاه اریلی و چتمن
منابع