خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توجه انتخابی و پیشینه تحقیقاتی آن با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


هزاران محرک در هر لحظه به مابرخورد می کنند بدیهی است که ما نمی توانیم به همه آنها توجه کنیم، زیرا مغز ما دچار اضافه بار می شود اعصاب حسی برای انطباق با وظیفه ترس آور برخورد با سیل محرک هایی که دستگاه عصبی ما را بمباران می کنند، مکانیسمی را بسط داده است که باعث می شود نسبت به آن دسته از محرک ها واکنش نشان دهیم که در تطابق با تجارب گذشته و نیازهای فعلی ما باشند این فرایند متمرکز کننده توجه یا توجه انتخابی نامیده می شود (سیچ، مترجم مرتضوی، 1378) 

 

 

 

فهرست مطالب
توجه انتخابی 40
2-4-2 کانونی کردن توجه 41
2-4-3 جهت دهی برتر توجه 42
2-5 پیشینه تحقیق 46
2-5-1 اولین شواهد تجربی 46
2-5-2 فرضیات موجود در باب اتخاذ تمرکز توجهی 50
الف- فرضیه عمل محدود شده 49
ب- نظریه ایده حرکتی جیمز 49
پ- فرضیه کدگذاری مشترک و فرضیه اثر-عمل پرینز 50
ت- فرضیه اختلال در خودکاری 50
ث- فرضیه پردازش آشکار 51
2-5-3 بحث فاصله 54
2-5-4سطح خبرگی و پیچیدگی تکلیف 57
2-5-5جنبه های دیگر
منابع