خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حمایت سازمانی و پیامدهای آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


نگرانی روز افزونی دررابطه با فاکتورهایی تاثیر گذار بر میزان و تمرکز تعهد کارکنان به سازمان شان بوجود آمده است. در راستای این افکار و عقاید، محققان مختلف بر استخدام به عنوان تبادل تلاش و وفاداری در ازای پاداش های مادی و اجتماعی تاکید دارند (گولدنر(1960)، اتزیونی(1961)، بلاو(1964)). تئوری حمایت سازمانی شامل شکل گیری باورهای کلی کارکنان در ارتباط با اینکه چه مقدار یک سازمان به رفاه شان علاقمند و برای سهم ونقش آنها ارزش قائل است، می باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1)  مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی: 16
2-2) پیش بینی کننده های  حمایت سازمانی 20
2-3)  پیامد های حمایت سازمانی 26
2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی 30
2-5)  حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی 31
منابع