خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سایتوكاین‌ها و توضیحات آنها با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تحقیقات در دهه ی گذشته خواص اندوکرینی سلول های چربی را مشخص کرده اند (استفان جیم و همکاران، 2006). آدیپوکین ها پپتیدهایی هستند که از بافت چربی ترشح می شوند و بر متابولیسم انرژی کل بدن تاثیر می گذارند (جاسویندر و همکاران، 2007). آدیپوکین ها، فاکتورهای محلول تولید شده توسط آدیپوسیت ها هستند که با چاقی و دیابت مرتبط هستند (جنیفر آن و همکاران، 2008). ویسفاتین یکی از آدیپوکین هایی هست که از آدیپوسیت ها رها می شود (جاکوب ام هاس و همکاران، 2009). ویسفاتین یک پروتئین 57 کیلو دالتونی است که در ابتدا به عنوان فاکتور افزاینده پیش ساز سلول بتا شناخته می شد (سامل و همکاران، 1994؛ رانگ واکس و همکاران، 2002). 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه 13
2-2 مبانی نظری 13
2-2-1 سایتوكاین‌ها 14
2-2-2 فاکتور نکروز دهنده تومور (TNF) 18
2-2-3  اینترلوكین-6( IL-6)  19 
2-2-4 پروتئین واکنشگر –C  (CRP) 19
2-2-5 شدت تمرین 20
2-3 پیشینه تحقیق 24
2-3-1 تحقیقات داخلی 24
2-3-2 تحقیقات خارجی 25
2-4 نتیجه گیری
منابع