خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه روانشناسی ورزشی و روند شکل‌گیری آن با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


امروزه تأمین سلامت زنان یک هدف اصلی جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه محسوب می شود سندرم  اختلالی شایع در میان زنانی است که در سنین باروری هستند(107) این سندرم پیش از قاعدگی(PMS) مجموعه ای از تغییرات پریشان کننده جسمی، روانی ، رفتاری است که طی مرحله  لوتئال هر دوره ماهانه عود می کند(63) علل مختلفی در شیوع سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است یکی از این عوامل شاخص توده بدنی  می باشد(5) در عصر حاضر، اضافه وزن و چاقی یکی از جدی ترین مشکلات تندرستی و بهداشتی در حال شیوع در جوامع امروز است 

 

 

 

فهرست مطالب
1.2 . مبانی نظری تحقیق 18
1.1.2. روانشناسی ورزشی و روند شکل‌گیری آن 18
2.1.2. رویکرد شناختی – اجتماعی دوئک 20
3.1.2.  اهداف پیشرفت 21
1.3.1.2. نظریه‌های مربوط به اهداف پیشرفت 23
2.3.1.2.  عوامل مؤثر بر اهداف پیشرفت 26
4.1.2 باورهای هوشی 29
1.4.1.2. شكل گیری باورهای هوشی 30
2.4.1.2. عوامل مؤثر بر باورهای هوشی 33
5.1.2. درگیری انگیزشی 33
6.1.2 تعریف انگیزش و اهمیت آن در فعالیتهای ورزشی 35
1.6.1.2. تعریف انگیزش 35
2.6.1.2.  انگیزش پیشرفت 36
7.1.2. نظریه دست یابی به هدف برای افزایش انگیزه دانش‌آموزان در تربیت بدنی 36
1.7.1.2.وظیفه‌گرایی 38
2.7.1.2.  خودگرایی 39
3.7.1.2. عوامل مؤثر بر فضای انگیزشی در تربیت بدنی 40
8.1.2. نظریه‌های مربوط به عملكرد ورزشی 42
2.8.1.2. نظریه افتراقی 42
2.1.8.2.  نظریه كاركردگرایی 42
3.8.1.2. نظریه تعامل 43
4.8.1.2. نظریه انتخاب عقلانی 44
5.8.1.2 . نظریه رفتار برنامه ریزی شده 45
2.2. پیشینة تجربی تحقیق 48
1.2.2. تحقیقات خارجی 48
2.2.2. تحقیقات داخلی 50
منابع