خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شخصیت دیدگاه های آن با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 
آلپورت ، شخصیت را اینگونه تعریف می کند : « شخصیت، سازمان با تحرک (زنده) دستگاه بدنی و روانی فرد آدمی است که چگونگی سازگاری اختصاصی آن فرد را با محیط تعیین می کند» مقصود آلپورت از "سازمان با تحرک" این است که شخصیت، با این که همه عناصر تشکیل دهنده اش با هم ارتباط و پیوستگی و همکاری دارند، پیوسته در رشد و تغییر و تحول است؛ ضمنأ فعالیت های بدنی و روانی از هم جدا نیستند و هیچ کدام به تنهایی شخصیت را درست نمی کنند، بلکه با هم آمیختگی دارند و بر روی هم شخصیت را تشکیل می دهند 

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری شخصیت 66
تعریف شخصیت 67
دیدگاه ها و رویکردهای شخصیت 69
دیدگاه روان پویایی 69
دیدگاه پویایی روایی_اجتماعی رفتارانسان70
رویکرد پدیدارشناختی 72
رویکرد رفتارگرایی 73
رویکردهای خلقی شخصیت 74
رویکرد صفات شخصیتی 75
نظریه پردازان شخصیت 75
رویکرد گوردن آلپورت 75
رویکردهایس آیزنگ 77
رویکردریموندکتل 81
رویکردآنارو 82
رویکردجان هالند 83
رویکردانسان گرایی 84
الگوی پنج عامل شخصیت ازنظرکاستاومک گری 85
تأثیرورزش درشخصیت
منابع