خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فناوری اطلاعات و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


فناوری اطلاعات یك مؤلفه حیاتی زندگی مدرن است. امروزه در جوامع پیشرفته فناوری اطلاعات شاهرگ بیشتر سازمان ها و مراكز تجاری محسوب می شود و برای ارتباطاتی كه جامعه مدرن را پشتیبانی می كند، نقش اساسی دارد. نقش فناوری اطلاعات نیز  در امر بهره وری بیش از پیش رو به افزایش گذاشته است. با پیشرفت های فوق العاده و سریع در فناوری اطلاعات فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع علمی و آموزشی وسیع و فراگیر تر شده است. بكارگیری فناوری اطلاعات در جهت ایجاد توسعه نیروی انسانی نه تنها موجب تسریع و آسان تر شدن این فرآیند شده است، بلكه باعث ایجاد روش های جدید در توسعه نیز شده است. در نتیجه استفاده از این فناوری، آگاهی ها و توانایی كاركنان افزایش قابل توجهی پیدا كرده است. این فناوری با قابلیت های خاص ( محاوره ای، تصویری، صوتی و غیره ) زیر ساخت های قوی و مطمئن فرآیند توسعه را پشتیبانی می كند. ( مبارکی، 1381)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه: 10
2-2- تعاریف مفاهیم اولیه 11
2-3- مفهوم فناوری اطلاعات 12
2-4- عناصر اصلی فناوری اطلاعات 13
2-5- تعریف جامع 13
2-6- كاربردهای فناوری اطلاعات 13
2-7- مدل‌های كاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها 14
2-8- ویژگی های فناوری اطلاعات 15
2-9- مزایا و محدودیت های فناوری اطلاعات 15
2-10- محدودیت ها 16
2-11- انتخاب فناوری اطلاعات مناسب 16
2-12- استفاده بهینه از فناوری اطلاعات 17
2-13- نقش فناوری اطلاعات در سازمان 17
2-14- آماده كردن كاركنان برای پذیرش فناوری اطلاعات 18
2-15-  تكنولوژی 18
2-16- نقش مدیریت در افزایش سطح تکنولوژی 19
2-17- انواع استراتژی های تغییر 20
منابع