خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کنترل تعادل و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تعادل یکی از مهمترین مهارتهای پایه جهت انجام تکالیف، اعمال و مهارتها می‌باشد(روناكالیو,2005). گامبتا و گری (2000)بیان کردن تعادل تقریبا هر شکلی از فعالیت‌ها را شامل می‌شود(بلكبرن,2000). تعادل توانایی فرد جهت حفظ موقعیت بدن و یا بطور تخصصی تر، حفظ مرکز جرم در محدوده فضایی مشخص. حفظ تعادل ممکن است ایستا و یا پویا(در حال حرکت) باشد. تعادل با یکپارچگی پیچیده بین سیستم‌های حسی و اسکلتی عضلانی حاصل می‌شود(خالقی تازجی، مهدی,1376).کنترل تعادل از سه جنبه نوروفیزیولوژیکی ، بیومکانبکی و عملکردی  مورد برسی قرار می‌گیرد. تعریفی واحد و مشخص که مورد قبول همه باشدومعیار استانداردی که بتوان آنرا انداره‌گیری کرد برای تعادل وجود ندارد(پولوك و همكاران,2000). از این رو بر اساس تعریف تعادل بر حسب نوع اطلاعات و پیش زمینه‌های علمی استفاده شده توسط محققین، متغیر بوده و اندازه گیری ان بستگی به این که چه اطلاعات و داده‌هایی مورد نیازاست، متفاوت می‌باشد(پوناكالیو,2005 ). توازن ،پایداری پاسچر ، وکنترل پاسچر  به عنوان واژه‌های مترادف کنترل تعادل  استفاده شده‌اند(كارلسون و همكاران,2000).

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم کنترل تعادل   12
3.2  نظریه‌های رایج در مورد کنترل تعادل   14
1.4.2 نظریه  رفلكسی- سلسله مراتبی    14
2.4.2 نظریه سیستم‌ها   15 
5.2  استراتژی‌های  حركتی در كنترل تعادل   15
1.5.2 طرز قرار گرفتن اجزای بدن نسبت به یكدیگر   15
2.5.2  تون پاسچرال  16
3.5.2 تون عضلانی  16
4.5.2 استراتژیهای حركتی  17
5.5.2 استراتژی مچ پا  17
6.5.2 استراتژی ران  18
7.5.2 استراتژی قدم برداشتن  18
6.2  سیستم‌های عصبی درگیر در تعادل  19
1.6.2 مسیر‌های عصبی در گیر در تعادل  19
2.6.2 سیستم وابران محیطی  19
7.2  مكانیزم‌های حسی در كنترل تعادل  20
1.7.2 سیستم بینایی  20
2.7.2  سیستم حسی پیکری  20
3.7.2 سیستم دهلیزی  20
4. 7.2 سیستم عصبی كنترل كننده تعادل  22
5.7.2 جهت یابی پوسچرال  22
8.2  سالمندی  23
1.8.2 نظریه‌ سلولی  24
2.8.2  نظریه وراثت  24
3.8.2  نظریه‌ رادیكال‌های آزاد  24
4.8.2 نظریه خود ایمن سازی  24
5.8.2 نظریه خطا  25
6.8.2  نظریه هموستاز  25
7.8.2   نظریه مواد زاید  26
8.8.2  نظریه استهلاك  26
9.8.2  نظریه برنامه  26
10.8.2 كدام نظریه  27 
9.2  تغییرات ساختاری و عملكردی در دوره سالمندی  27
1.9.2 اثر سالمندی بر ساختار استخوانی  27
2.9.2  اثر سالمندی بر ساختار عضله و قدرت عضلانی  28
3.9.2  اثر سالمندی بر انعطاف‌پذیری  28
4.9.2  اثر سالمندی بر ساختار عصبی  29
5.9.2 دستگاه‌های حسی  30
6.9.2  اثر سالمندی بر دستگاه بینایی  30
7.9.2  اثر سالمندی بر دستگاه شنوایی  30
8.9.2  اثر سالمندی بر دستگاه دهلیزی  31
9.9.2  ناكارآمدی چند حسی  31
10.9.2  عملكرد حركت در سالمندان  31
11.9.2  اثر سالمندی بر زمان واكنش  32
12.9.2  اثر سالمندی بر كنترل قامت
منابع