خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کیفیت زندگی و تعریف آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 
کیفیت زندگی مفهومی است با ماهیت انتزاعی و ابعاد گوناگون و دست یافتن به یک تعریف جامع و کلی برای این واژه بسیار دشوار و ناممکن، ولی بر اساس کاربرد های ان توسط مراجع و افراد مختلف می توان از آن تعاریفی عملیاتی ارائه نمود. همان طور که ذکر شد این واژه مفهومی چند بعدی و چند وجهی دارد. بنابراین برای بررسی آن نیازمند به اتخاذ تصمیم و رهیافتی میان رشته ای و فرا رشته ای است. در حال حاضر بیش از یک صد تعریف از کیفیت زندگی در متون علمی وجود دارد ولی به طور کلی به وسیله حیطه های که در بر گیرنده کیفیت زندگی است تعبیر می شود، حیطه های مانند: سلامت روحی، اعتماد به نفس، شادمانی، سلامت جسمی و رضایت مندی از زندگی (پورعوض، 1389).

 

 

 

فهرست مطالب
کیفیت زندگی 14
2-3. فضای مفهومی کیفیت زندگی  16
2-4. تعریف کیفیت زندگی 18
2-5. ابعاد کیفیت زندگی 19
2-5-1. بعد فیزیكی 19
2-5-2. بعد اجتماعی 19
2-5-3. بعد روانی  20
2-5-4. بعد جسمی  20
2-5-5. بعد روحی 20
2-5-6. بعد محیطی 20
2-6. خاستگاه نظری کیفیت زندگی 
منابع