خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گروه کربونیل و ساختار آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اجرای فعالیت بدنی و افزایش مصرف اكسیژن، باعث پراكندگی مولكول ها و گونه‌های مختلف اكسیژن در بدن می‌گردد. گونه‌های اكسیژن فعال مانند رادیكال های آزاد به مولكول‌های مشتق از اكسیژن معمولی گفته می‌شود كه فعال بوده و یا به آسانی به گونه‌های فعال تبدیل خواهند  شد. تولید گونه‌های اكسیژن فعال، سبب بروز استرس  اكسایشی شده و با ایجاد اختلال در موازنه آنتی اكسیدانی بدن،اثرات مخربی را در سلول ها ایجاد می‌کند. اگرچه، فعالیت های ورزشی از یك سو با افزایش فشار اكسایشی، احتمال تشكیل رادیكال های آزاد مضر را افزایش می دهند، اما از طرف دیگر با القای آنزیم های ضداكسایشی، سبب كاهش رادیكال های آزاد نیز می شوند (2). موضوع استرس  اکسایشی  ناشی از    تمرینات ورزشی، در سال های اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده و بیش از 300 پژوهش در این مورد به چاپ رسیده است (51). 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه 13
2-2مبانی نظری 14
2-1-1گروه کربونیل 14
2-1-2ساختار گروه کربونیل 15
2-1-3واکنش پذیری گروه کربونیل 17
2-1-4پروتئین کربونیل 17
2-1-5کربونیله شدن پروتئین 18
2-1-6مکانیسم تشکیل کربونیل 20
2-1-7رادیکالهای آزاد 21
2-1-8عواملی که موجب افزایش شکل گیری رادیکال های  آزاد می شوند کدامند؟ 23
2-1-9ورزش و رادیکال های آزاد 24
2-1-10اهداف و مکانیسم اثرتخریبی رادیکال های آزاد 28
2-1-11توان بی هوازی 29
2-1-11-1توان بی هوازی اوج 29
2-1-11-2ظرفیت بی هوازی 29
2-1-11-3خستگی بی هوازی 30
2-1-11-4مقاومت 30
2-3ادبیات پیشینه 30
2-3-1ورزش و پروتئین کربونیل 30
2-3-2فعالیت بی هوازی و پروتئین کربونیل 32
2-3-3فعالیت هوازی و پروتیئن کربونیل 33
2-3-4 تمرینات مقاومتی و پروتیئن کربونیل 36
2-3-5 تمرینات ایزومتریک و پروتئین کربونیل 38
2-3-6 تمرینات پرشی و دو سرعت و پروتئین کربونیل 39
2-3-7 سازگاری‌های استرس اکسایشی ناشی از تمرین بی‌هوازی 39
2-3-8 تفاوت‌های جنسی در استرس اکسایشی ناشی از تمرینات ورزشی 42
2-3-9نتیجه گیری کلی
منابع