خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کمالگرایی و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در ظاهر پاسخ به این سؤال مشکل به نظر نمی آید. کمال گرایی تلاش برای رفع نواقص می باشد و کمال گرایان افرادی هستند که می خواهند درهمه ابعاد زندگی افراد کاملی باشند و یا ویژگی هایی همچون تلاش فزاینده برای بی نقص بودن و تعیین کردن استاندارهای افراطی به طور مدام برای خود همراه با تمایل برای ارزیابی انتقادی بالا برای رفتارشان مشخص می شوند (اسنوبرویانگ، 2010). ولی اگر از چندین پژوهشگر درخواست شود این واژه را تعریف کنند، احتمالاً پاسخ های آنها مطابق با چگونگی دید آنها از کمال گرایی و عاملهای مورد نظرشان متفاوت خواهد بود. در واقع تاکنون تعریفی رسمی و مورد توافق همه از اصطلاح کمال گرایی داده نشده است و محققین از تعاریف گوناگونی برای کمال گرایی استفاده میکنند  (کلارک و کوکر، 2009). اگرچه توجه روز افزون به این سازه، منجر به فهم بیشترش گردیده است، ولی پژوهشگران تازه وارد در این زمینه با مفاهیم و تعاریف مختلفی که ممکن است منجر به سردر گمی آنها گردد، رو به رو می شوند. بنابراین ذکر تعریف مفهوم کمال گرایی از دیدگاه محققان ضروری می نماید.

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری کمالگرایی34
2-10- دیدگاههای مختلف درباب کمالگرایی 39
 2-10-1- زیگموند فوید 1856-193939
 2-10-2- کارن هونای 1852-188541
 2-10-3- آلفرد آدلر 1870-1937 42
 2-10-4- آلبرت الیس 1913 42
 2-10-6- اریک اریکسون 1902-119043
 2-10-6- ویکتورفرانکل 190543
2-11- کمالگرایی به عنوان سازه ای تک بعدی 44
2-12- کمالگرایی به عنوان سازه ای چند بعدی45
 2-12-1- دیدگاه فراست و همکاران46
 2-12-2- دیدگاه هویت و فلت47
 2-12-3- دیدگاه اسلانی و همکاران49
 2-12-4- دیدگاه اسنوبر و همکاران 50
2-13- کمالگرایی به عنوان یک ویژگی ناسازگارانه50
2-14-کمالگرایی به عنوان یک ویژگی سازگارانه56
2-15- تفاوتهای بین کمالگرایی سازگارانه و ناسازگارانه58
2-16- پیشینه سنجش کمالگرایی 60
2-17- مدل و تئوری سنجش کمالگرایی61
2-18- مروری بر پژوهشهای پیشین 63
 2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور63
 2-18-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 69
2-19- جمع بندی سوابق پژوهش و چشم انداز 
منابع