خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فناوری اطلاعات و تاریخچه تحول آن با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


با توجه به افزایش سرمایه گذاری سازمان ها در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات در دهه های اخیر، یکی از نگرانی هایی که وجود دارد این است که آیا هزینه های گزافی که در این راه صرف شده است، توانسته است مزایای مورد نظر مدیران سازمان ها را به وجود آورد حداقل بخشی از این دغدغه و نگرانی به موضوع پدیرش فناوری توسط کاربران مربوط می شود متخصصان مدیریت منابع انسانی علاقه مند هستند تا عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری توسط کاربران را درک کنند و بر اساس آن الگویی را برای کاهش مقاومت کارکنان طراحی و اجرا نمایند (دایلون ، 2001) طبعاً شناسایی عوامل مؤثر بر پذرش فناوری های جدید می تواند به مدیریت تغییر در سازمان و افزایش مقبولیت فناوری اطلاعات از سوی کاربران کمک نماید

 

 

 

فهرست مطالب
-1مقدمه 15
2-2مفهوم فناوری اطلاعات 16
2-2-1تاریخچه تحول فناوری اطلاعات 17
2-2-1-1سیر تکامل رویکردهای برنامه ریزی فناوری اطلاعات 19
2-2-2مزایای فناوری اطلاعات 23
2-2-3کارکنان، مدیران و فناوری اطلاعات 25
2-2-4موانع به کارگیری فناوری اطلاعات 26
2-3ارتباط میان سازمان ها و فناوری اطلاعات 29
2-3-1پیوند دوسویه 30
2-3-2چگونگی تأثیر سازمان بر فناوری اطلاعات   30
2-3-3چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان   32
2-3-4تأثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد سازمانی  
منابع