خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه قدرت و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


«برل»  متذكر می‌شود كه قدرت، یكی از اساسی‌ترین عناصر موجود در هر یك از سطوح سازمان انسانی است. همچنین «زالزنیك»  به روشنی توضیح داده است كه رقابت برای كسب قدرت در همه‌ی ساختارهای سیاسی اتفاق می‌افتد و سازمان های تجاری نیز از آن مستثنی نیستند. سرانجام، «بیرستد»  معتقد است كه در هر مجمعی، قدرت باید در زمره‌ی مهمترین عنصر تشكیلاتی تلقی شود و جایگاه نخست را در مجموعه‌ی عناصر هر تشكلی، به خود اختصاص دهد تا سازمان بتواند دوام و پایداری لازم را كسب كرده و هنجارهای خود را اعمال كند. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-3- قدرت 46
2-3-1- اهمیت قدرت 46
2-3-2- تعاریف قدرت 48
2-3-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان 49
2-3-3-1- قدرت در سطح عمودی 50
2-3-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان 50
2-3-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان 53
2-3-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان 53
2-3-3-2- قدرت در سطح افقی 55
2-3-4- روابط قدرت 56
2-3-4-1- رابطه صف و ستاد 57
2-3-4-2- تشكیل دسته‌ها و ائتلاف 58
2-3-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون 59
2-3-6- انواع رویكردها به قدرت 61
2-3-6-1- راسل و قدرت 61
2-3-6-2- هیكس، گولت و قدرت 63
2-3-6-3- گالبرایت و قدرت 64
2-3-6-4- اتزیونی و قدرت 66
2-4- پیشینه تحقیق 67
2-4-1- پیشینه داخلی 67
2-4-2- پیشینه خارجی 71
2-5- نتیجه گیری کلی 74
منابع