خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ورزش و پر فشاری خون با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


همچنان که سرخرگ های کرونر تنگ و سخت می شوند، بین دریافت و هزینه اکسیژن، یک بی توازنی  رخ می دهد. این پدیده متابولیک احتمالاً در شرایط مشابه فشارهای هیجانی و روانی یا ورزش نیز اتفاق می افتد. یعنی آن زمانی است که شدت ضربان قلب به مراتب بالاتر از سطح استراحت (بازال) باشد. حجم اکسیژن و هزینه انرژی قلب با تواتر قلب همبستگی بالایی دارند(r=0/88) و آن با حاصلضرب ضربان قلب در فشار خون سیستولیک ارتباط بیشتری به چشم می خورد(r=0/90) . این نکته به ویژه با عامل همودینامیک شاخص اکسیژن مصرفی میوکارد یا حاصلضرب فشار خون سیستولی در ضربان قلب ارتباط پیدا می کند. بر اساس این شاخص فیزیولوژیک، داشتن ضربان قلب بالاتر متناسب با میزان اکسیژن و انرژی مورد نیاز قلبی بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر، ماهیچه قلب به اکسیژن و انرژی شیمیایی فزاینده نیاز دارد.  

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه 21
2-2 مبانی نظری 22
2-2-1 پر فشاری خون 23
2-2-2 حداکثر اکسیژن مصرفی 25
2-3 پیشینه تحقیق 27
2-3-1 مطالعات داخلی 27
منابع