خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدل داده و انواع آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


برای ذخیره داده ها می توان از پایگاه داده و مدل داده های مختلفی استفاده نمود.به  طور کلیمدل داده ها به دو نوع مدل داده های ساخت یافته و غیر ساخت یافته تقسیم می شوندو هر یک از این دو نوع دسته بندی های مختلفی دارند و از داده های مختلفی با ویژگی های مختلف پشتیبانی می کنند که  در خصوص انتخاب پایگاه-داده باید به درستی تصمیم گرفته شود تا پایگاه داده به خوبی مدیریت داده ها را انجام دهد.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه 10
2-2 مدل داده چیست؟ 10
2-2-1 مدل های داده ساخت یافته 12
2-2-1-1 مدل داده رابطه ای 12
2-2-1-2 مدل داده شی گرا 14
2-2-1-  مدل داده شی رابطه ای 16
2-2-2 مدل داده ای غیرساخت یافته 17
2-2-2-1 مدل داده ای کلید/ارزش 19
2-2-2-2 مدل داده ای سندگرا 21
2-2-2-3 مدل داده ای ستونی 23
2-2-2-4 پایگاه داده های گراف 24
2-3 مدیریت داده ها 29
2-4 داده های پزشکی 30
2-5 کاربردهای مدیریت داده های پزشکی 34
2-6 بیماری های ژنتیکی 36
2-7 انتقال بیماریهای ژنتیکی 37
2-8 آزمایشهای ژنتیکی 38
منابع