خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه معماری سرویس گرا و مفاهیم اصلی آن با فرمت docx در قالب 59 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


"معماری سرویس گرا " مفهومی جدید نیست و از دهه 90 وجود داشته است ولی آنچه جدید است توانائی اجرا و عینیت بخشیدن به آن است که به کمک ابزارها و پروتکل های مربوطه میسر شده است.معماری سرویس گرا یک معماری به هم پیوسته  نیست . بلکه چیزی است که منجر به یک معماری به هم پیوسته می شود.می توان آن را یک شیوه ، پارادایم ، منظر یا الگو نامید.به این ترتیب SOA یک ابزار یا چارچوب به هم پیوسته نیست که بتوان آن را خریداری نمود.SOA یک رهیافت است،یک شیوه فکر کردن ، یک سیستم ارزشی که منجر به تصمیمات به هم پیوسته کامل در زمان طراحی یک معماری نرم افزار بهم پیوسته می شود  [13].

 

 

 

فهرست مطالب
2.1  مقدمه  10
2.2  معماری سرویس گرا  10
2.2.1  مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا  13
2.2.2  چرا معماری سرویس گرا  16
2.2.3  مزایای معماری سرویس گرا  17
2.2.4  لایه های معماری سرویس گرا  19
2.3  حاکمیت :  24
2.4  حاکمیت فناوری اطلاعات (IT)  26
2.4.1  چارچوب حاکمیت COBIT  28
2.5  حاکمیت معماری سرویس گرا  32
2.5.1  ضرورت و اهمیت حاکمیت معماری سرویس گرا  38
2.5.2  رابطه حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت معماری سرویس گرا  38
2.6  مؤلفه های اصلی حاکمیت معماری سرویس گرا  43
2.6.1  اشخاص  44
2.6.2  سیاست هاو خط مشی ها  46
2.6.3  فرایندها  48
2.6.4  تکنولوژی  50
2.7  چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا  56
2.7.1  چارچوب حاکمیت معماری سرویسگرا در دیدگاه WebMethods  60
2.7.2  چارچوب حاکمیتمعماری سرویسگرا در دیدگاه IBM  61
2.7.3  چارچوب حاکمیت معماری سرویسگرا در دیدگاه Oracle  62
2.7.4  چارچوب حاکمیت معماری سرویسگرا در دیدگاه  Software AG  63
2.8  خلاصه  64
منابع