خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه روش نهان نگاری در متون دیجیتال با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در روش (محمد شیرعلی و حسن شیرعلی، 2008) کهیکی از روش های مبتنی بر خصوصیات محسوب می شود.در الفبای فارسی تعداد زیادی از حروف دارای نقطه هستند. 18 حرف از 32 حرف که 3 حرف دو نقطه، 5حرف سه نقطه و 10 حرف یک نقطه دارند. از بین چهار حرف فارسی که با عربی متفاوت است سه حرف نقطه دار هستند. بنابراین در عربی 15 حرف از 28 حرف نقطه دار هستند. پس می توان گفت تعداد نقطه ها در هر متن فارسی یا عربی قابل توجه است. 

 

 

 

فهرست مطالب
مروری بر چندین روش نهان نگاری در متون دیجیتال 24
2-2- روش درج نقطه 24
2-2-1- شرح کلی روش 24
2-2-2- نتیجه گیری  26
2-3- روش تغییر شکل حروف28
2-3-1- شرح روش 28
2-3-2- نتیجه گیری  30
2-4 درج کاراکتر کشش بین کاراکترهای کلمات 31
2-4-1شرح روش 31
2-4-2- نتیجه گیری  33
2-5- روش توسعه یافته درج کاراکتر کشش بین کاراکترهای کلمات 33
2-5-1شرح روش  33
2-5-2- نتیجه گیری 34
2-6- روش بهبود یافته "لا" 35
2-6-1- شرح روش  35
2-6-2- نتیجه گیری  36
2-7- روش درج کاراکتر بدون طول بین کلمات  36
2-7-1-شرح روش  36
2-7-2- نتیجه گیری  37
2-8- روش نهان نگاری بلوکی بین کلمات  38
2-8-1- شرح روش 38
2-8-2- نتیجه گیری 39
2-9- روش گروه بندی کاراکترهای متن(NP-UniCh) 40
2-9-1- شرح روش  40
2-9-2- نتیجه گیری  41
2-10- روش گروه بندی دوبیتی کاراکترهای متن  42
2-10-1- شرح روش  42
2-10-2- نتیجه گیری 42
2-11- استفاده از شکل دیگر کاراکترها در فونت های متفاوت  43
2-11-1-شرح روش  43
2-11-2- نتیجه گیری  45
2-12- نهان نگاری براساس تغییر زاویه کلمات  45
2-12-1شرح روش  45
2-12-2- نتیجه گیری 47
2-13- درج کاراکترهای نامحسوس درمتون لاتین  47
2-13-1- شرح روش 47
2-13-2- نتیجه گیری 49
2-14- درج فاصله های خاص در موقعیت های مختلف  50
2-14-1- شرح روش 50
2-14-2نتیجه گیری 
منابع