خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ابرهای محاسباتی و معماری آن با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ابرهای محاسباتی الگویی از محاسبات توزیع شده، مرکب از تعداد زیادی منابع و درخواست ها با هدف به اشتراک گذاری منابع به صورت سرویس، بروی بستر اینترنت می باشد]31[. ساختار اصلی ابرهای محاسباتی سیستم هایی با توان محاسباتی بالا، مراکز داده ها، رسانه های ذخیره سازی، بستر های نرم افزاری  و خدمات نرم افزاری است که روی اینترنت به کاربر ارائه می شود]24 .[سطوح خدمات رسانی ابرهای محاسباتی به سه سطح تقسیم می شود. خدمات به صورت نرم افزاری(Saas) ، خدمات به صورت بستر های نرم افزاری(Paas) ، خدمات به صورت زیر ساختی(Iaas) .

 

 

 

فهرست مطالب
2-2 ابرهای محاسباتی 8
2-2-1  تعریف 9
2-2-2 تاریخچه 9
2-2-3  معماری ابرهای محاسباتی 10
2-2-4 مدل های پیاده سازی ابرهای محاسباتی 11
2-2-5 مجازی سازی 12
2-2-6 مزایای ابرهای محاسباتی 12
2-2-7 چالش های ابرهای محاسباتی 13
منابع