خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اصول کشورداری در زمان هخامنشیان با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


حکومت از ماده‏ی حکم است و حکم در لغت به معنای منع و بازداشتن برای اصلاح و کار محکم و استوار است حکومت نیز به معنای جلوگیری شخص از ظلم و ستم می‏باشد حکومت و حکم هر دو به معنای داوری کردن، فیصله دادن و نیز به معنای استقرار، ثبوت، اتقان و قاطعيّت در رأی آمده است  در اصطلاح سیاست و علوم سیاسی نیز حکومت و حکم به معنای فنّ کشورداری و تدبیر و اندیشه در اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور می‏باشد بنابراین حکومت در اصطلاح به فنّ تدبیر مدن و آیین کشورداری تعریف شده است نه به معنای فرمانروایی و خودکامگی که هر گونه استقلال در اندیشه و عمل افراد را سلب می‏کند ارسطو در این زمینه می‏گوید: «کشورداری ، عالی‏ترین شکل نمادین یک جامعه می‏باشد و هدف آن، چیزی جز تدبیر و اندیشه‏گرایی و جلب منافع و حفاظت مصالح و دفع مفاسد آن جامعه به وجه احسن نیست» 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 اصول کشورداری  16
2-1-1 حکومت  16
2-1-2 سیاست مدن  17
2-1-3 سیاست داخلی  18
2-2 سیاست خارجی  18
2-2-1 تعاریف و دیدگاه‏ها  19
2-2-2 سیاست خارجی: تاریخچه و تفاوت آن با روابط بین الملل  20
2-2-3 اهداف سیاست خارجی  22
2-2-4 عوامل مؤثّر بر سیاست خارجی  23
2-2-5 عوامل سیاست‏گذاری خارجی  24
2-2-6 ابزارهای سیاست خارجی  25
2-2-7 اجرای سیاست خارجی و تفاوت آن با سیاست داخلی  28
2-2-8 سیاست خارجی و قدرت ملّی  29
2-3 نگاهی اجمالی به ظهور و سقوط سلسله‏ی هخامنشیان  30
2-3-1 خاستگاه هخامنشیان  30
2-3-2 نام و مدّت سلطنت پادشاهان هخامنشی  32
2-3-3 سقوط ماد به دست کوروش دوّم هخامنشی  33
2-3-4 کمبوجیه دوّم  37
2-3-5 کودتای گئوماتا یا بردیای دروغین  40
2-3-6 داریوش اوّل  42
2-3-7 از خشایارشا تا داریوش سوّم 
منابع