خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه الگوریتم‌های اجرایی CAT و مولفه های آن با فرمت docx در قالب 82 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ریکیسی(1989)، چهار مولفه‌ی عمده‌ی CAT را شیوه‌ی انتخاب سؤال اول و به دنبال آن شیوه‌ی انتخاب سؤالات بعدی و نمره‌دهی آزمون در طول اجرای آزمون، قاعده‌ی اتمام آزمون، برآورد توانایی و خزانه‌ی سؤال بیان کرد. در سال‌های اخیر دو مولفه‌ی دیگر به آن اضافه شدند و به‌طور وسیعی وارد مطالعه شده‌اند، این دو مولفه عبارت‌اند از کنترل مواجهه سؤال و تعادل محتوایی. این دو مولفه در انتخاب سؤال محدودیت‌هایی وارد می‌کنند، به‌طوری‌که سؤالاتی انتخاب شوند که نه تنها ویژگی‌های آماری‌شان بلکه ویژگی‌های محتوایی و امنیت آنها نیز مدنظر باشد (برگستروم و لانز ، 1999). 

 

 

 

فهرست مطالب
2-2- مولفه های تعیین‌کننده در طراحی الگوریتم‌های اجرایی CAT
2-2-1- الگوریتم های انتخاب سؤال اول و انتخاب سؤالات بعدی، قواعد اتمام آزمون 34
2-2-1-1- شیوه‌ی انتخاب سؤال اولیه 35
2-2-1-2- عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سؤالات بعدی و شیوه‌ی نمره‌دهی 35
شیوه‌های انتخاب سؤال به منظور افزایش کارایی آزمون و نمره دهی آزمون 36
2-2-1-3- قواعد اتمام آزمون 40
مجموعه قواعد توقف آزمون 40
2-2-2- برآورد توانایی یا شیوه‌ی نمره‌دهی 41
2-2-2-1- شیوه‌ی برآورد توانایی اوون (برآوردهای بیزین) 42
2-2-2-2- شیوه‌ی بیشینه‌ی درست نمایی 44
2-2-3- مواجهه‌ی سؤال 46
2-2-3-1- روش کنترل مواجهه‌ی سیمپسون-هتر 47
استفاده از پارامترهای کنترل مواجهه 49
2-2-4- تعادل محتوایی آزمون 52
2-3- خزانه ی سؤال 54
2-3-1- طراحی خزانه‌ی سؤال و ارتباط آن با مولفه‌های CAT 55
2-3-2- رویکردهای موجود در طراحی خزانه‌ی سؤال 57
2-3-2-1- رویکرد اول: رویکرد برنامه‌نویسی ریاضی یا برنامه‌نویسی اعداد صحیح 57
طبقه‌‌بندی صفات 59
قیود و اهداف 62
ایجاد یک مدل استاندارد برای سرهم کردن یک تست با یک هدف کمّی 63
کاربرد رویکرد برنامه‌نویسی خطی در مدل‌هایی برای سرهم کردن تست‌های انطباقی 64
و...