خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه پایگاه داده‌ها و انواع آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مدت زمان زیادی است که حفظ ثبات و سازگاری داده‌های به اشتراک گذاشته شده در سیستم پایگاه داده‌ها‌، مورد مطالعه قرار گرفته است (Shu, and Young, 2002). مطالعاتی که در زمینه‌ی ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها صورت می‌گیرند، نه تنها در پایگاه داده‌های معمولی و پایگاه داده‌های بلادرنگ ، بلکه در سیستم پایگاه داده‌ی توزیع شده‌، پایگاه داده مبتنی بر وب، سیستم‌های بلادرنگ سخت  و مانند آن‌ها نیز کاربردهای اساسی دارند. نشان داده شده است که الگوریتم‌های قفل متمرکز و توزیع شده در اغلب مواقع، رفتارهایی مشابه در مواجه شدن با سیستم، مدل و مفروضات مشخص شده‌ انجام می‌دهند (Sarkar, and Nabendu, 2009). همچنین در (Shu, and Young, 2002) پروتکل کنترل همروندی چند نسخه‌ای به گونه‌ای بیان شده است که برای سیستم پایگاه داده متمرکز و توزیع شده مشابه است. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 7
2-1- اهمیت الگوریتم‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها 7
2-2- برخی از انواع پایگاه داده‌ها 8
2-3- انواع روش‌های پیاده‌سازی و مدل‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی 9
2-3-1- پیاده‌سازی در مقیاس کوچک 9
2-3-2- مدل‌سازی و شبیه‌سازی توسط مدل مارکف 11
2-3-3- مدل‌سازی و شبیه‌سازی توسط شبکه‌های پتری 12
2-4- پارامترهای ارزیابی 14
2-4-1- پارامترهای منابع سیستم 14
2-4-2- پارامترهای حجم کاری 15
2-5- پارامترها و آزمایش‌های انجام شده 16
2-6- برخی از مزایا و معایب روش‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی 18
2-7- لزوم انجام تحقیق 20
منابع