خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اعتبار و درستی‌سنجی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


برای اطمینان از صحت مدل بدست‌آمده از طریق شبیه‌سازی عموما از روش اعتبار و درستی‌سنجی (v&v)استفاده می‌شود. اعتبارسنجی و درستی‌سنجی به فرآیندی گفته می‌شود که پس از تولید یا در طی آن اعمال می‌گردد تا از صحت و کارایی سیستم مورد نظر اطمینان حاصل گردد. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 2
1-2 اعتبار و درستی‌سنجی 2
1-3 توصیف مدل‌های رفتاری انسان 3
1-4 شبکه پتری 4
1-5 اجزای شبکه پتری 5
 1-5-1 نمایش ساختار 6
1-5-2 تعریف رسمی شبکه پتری 7
1-6 شبکه پتری فازی 7
1-7 نگاشت پایگاه دانش به FPN 10
1-8 خطاهای مدل‌های رفتاری انسان 11
1-8-1 خطاهای ساختاری 11
 1-8-2 خطاهای معنایی 13
بررسی مقالات پیشین
2-1 مقدمه 17
2-2 بررسی مقالات پیشین 17
2-3 خلاصه فصل
منابع