خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه الگوریتم های شناسایی و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


به طور کلی پیدا کردن راه حل برای مسئله افراز گراف، چندان هم در تحلیل شبکه ها سودمند نیست، زیرا در شبکه ها، بر خلاف مسئله افراز گراف تعداد تشکل ها مشخص نیست و لزومی هم بر هم اندازه بودن این تشکل‌ها وجود ندارد. از طرفی، نیازی به کمینه کردن ارتباط بین تشکل‌ها نیست، چرا که طبق انتظار، ارتباط بین تشکل های بزرگ نسبت به ارتباط بین تشکل های کوچک، بسیار بیشتر است. بنابراین، مسئله شناسایی تشکل ها در شبکه ها تفاوت اساسی با مسئله افراز گراف دارد.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 21
2-2- روشهای ارائه شده 22
2-3- روشهای مبتنی بر لینک 22
2-3-1- بهینه کردن یک هدف سراسری 22
2-3-2- بدون بهینه سازی هیچ معیاری 27
2-3-3- روشهای مبتنی بر مدل 27
2-4- روشهی مبتنی بر محتوا 29
2-4-1- روش CUT 29
2-4-2- روش LTCA 30
منابع