خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آشنایی با شهرداری تهران و حسابرسی آن با فرمت docx در قالب 56 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


    گسترش روزافزون و همه جانبه فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار مفید و با کاربردهای گوناگون، موجب دگرگونی های زیادی در تمام رشته های اقتصادی و اجتماعی شده است و در این گستره، استفاده روزافزون حرفه های حسابداری و حسابرسی از فناوری اطلاعات، قابل استثناء نیست در دنیای امروز، بخشی اساسی از سیستم های اطلاعاتی تمام بنگاهها، مبتنی بر فناوری اطلاعات بوده و سیستم اطلاعاتی بدون کامپیوتر، کمتر قابل تصور می باشد ( گلایم، 1385،الف )

 

 

 

فهرست مطالب
آشنایی با شهرداری تهران و حسابرسی آن
2-2 گفتاراول:حسابرسی14
2-2-1  تعریف حسابرسی14
2-2-2  انواع حسابرسی براساس اهداف آنها14
2-2-3 انواع حسابرسی براساس مجریان آن15
2- 3 گفتار دوم : حسابرسی سیستم های کامپیوتری22
2-3-1 مقدمه22
2-3-2 تعریف حسابرسی کامپیوتری24
2-3-3 انواع حسابرسی در محیط سیستم های اطلاعاتی25
2-3-4 حسابرسی سیستم های کامپیوتری26
2-3-4-1 کنترل های عمومی29
2-3-4-1-1کنترلهای سازمان و وظایف29
2-3-4-1-2کنترلهای ایجاد،نگهداشت،توسعه و مستند سازی سیستمهای کاربردی30
2-3-4-1-3 کنترلهای سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری31
2-3-4-1-4 کنترل های دسترسی به کامپیوتر، برنامه های کامپیوتری و بانکهای اطلاعاتی31
2-3-4-1-5 کنترل های اطلاعات و روش های اجرایی32
2-3-4-2 کنترل های کاربردی32
2-3-4-2-1 کنترل های  اطلاعات ورودی33
2-3-4-2-2 کنترل های مرحله پردازش34
2-3-4-2-3  کنترل های اطلاعات و گزارش های خروجی34
2-3-5 حسابرسی سیستم های کاربردی34
2-3-5-1 حسابرسی پیرامونی کامپیوتر35 
2-3-5-2  حسابرسی درونی کامپیوتر36
2-3-5-2-1 پردازش اطلاعات آزمایشی37
2-3-5-2-2 پردازش اطلاعات واقعی38
2-3-5-2-2-1 پردازش کنترل شده38
2-3-5-2-2-2 پردازش مجدد38
2-3-5-2-2-3 پردازش موازی39
2-3-6 استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی (حسابرسی با کامپیوتر)39
2-3-6-1 نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری41
2-3-7خطرهای استفاده از فناوری اطلاعات 44
2-3-7-1 خطرهای ذاتی فناوری اطلاعات 44
2-3-7-2 سایر ملاحظات و خطرها44
2-3-7-3 جامعیت اطلاعات 45
2-3-8 حسابرسی مستمر45
2-4 گفتار سوم:حسابرسی درمحیط شهرداری تهران وضرورت وجود آن47
2-4-1 مسئولیت پاسخگویی47
2-4-2 حسابرسی داخلی در شهرداری تهران51
2-4-3 گروههای اصلاح حساب در شهرداری تهران52 
2-4-4 حسابرسی شورای شهر (حسابرسی مستقل در شهرداری تهران) 52
2-4-5 روش انجام حسابرسی در شهرداری تهران53
2-5 گفتار چهارم- پیشینه ی تحقیق55
2-6 جمع بندی فصل
منابع