خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آموزش الکترونیکی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 34  صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در عصر جهانی سازی، كسب دانش به ابزاری حیاتی برای خلق مزیت رقابتی تبدیل شده و به همین خاطر، یادگیری به عنصرحیاتی كسب و كاربرد دانش مبدل شده است گسترش وسیع فناوری اطلاعات و كاربردهای آن فرصت هایی را برای توزیع آموزش فراهم نموده و با توجه به افزایش روز افزون استفاده از اینترنت، آموزش الكترونیك به صورت یك شیوه انعطاف پذیر برای فراگیرانی درآمده است كه می خواهند دانش های ضروری را كسب كنند فراگیرانی كه به سیستم آموزش الكترونیك دسترسی دارند می توانند به مطالب آموزشی در شكل های مختلف آن شامل متن، تصاویر، صوت، نوارهای ویدیوئی، و دسترسی داشته باشند (بهشتی، زهرا، 1383)

 

 

 

فهرست مطالب
ادبیات و مبانی نظری پژوه 7 
2- 1 مقدمه7
بخش اول:آموزش الکترونی 8
2-2  مفهوم آموزش الکترونیکی8
2-2-1 تعاریف آموزش الکترونیکی9
2-3 اهمیت و هدف آموزش الکترونیکی11 
2-4  دانشگاه مجازی12
معرفی14
2-5  ارتباطات مجازی14
2-6  ارزیابی مجازی15
2-7  مزایای دانشگاه مجازی15
2-8  استانداردها16
2-9 آموزش الکترونیکی و رابطه آن با آموزش سنتی18
2-10 تفاوت آموزش سنتی و مدرن19
2-11 دامنه آموزش الکترونیک20
2-12  دسته بندی نوع یادگیری21
2-13  آموزش الکترونیکی و اقتصاد22
2-14  استانداردهای آموزش الکترونیکی23
2-15 دسته بندی استانداردها23
2-16  آموزش الکترونیکی در ایران24
2-17 پیشینه‌آموزشالکترونیکیدرجهان25
2-18  بزرگترین دانشگاههای الکترونیکی جهان26
2-19  چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد27
2-20  مزیت آموزش الکترونیکی28
2-21 کلام آخر29
2-22  نتیجه‌گیری29
بخش دوم: مروری بر تحقیقات پی  30
2-23 مطالعات خارجی30
2-24مطالعات داخلی33
منابع