خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تخصیص منبع و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در یک محیط تخصیص منبع وقتی کاربری درخواستی را مطرح می کند منابع به درخواست تخصیص می یابند. میزان و نوع منبع تخصیص-یافته با توجه به درخواست و در دسترس بودن منابع تعیین می-شود، به عبارت دیگر در محیط تخصیص منبع دو گروه شامل فراهم-کنندگان و کاربران ابر وجود دارند، فراهم کنندگان مجموعه ای از منابع با ویژگی های مشخص را در مرکز داده های خود دارند و آنها را به کاربران اجاره می دهند.  کاربر یک درخواست منبع می  دهد، 

 

 

 

فهرست مطالب
3-1 مقدمه 17
3-2 مفهوم تخصیص منبع 17
3-3 چارچوب تخصیص منبع 17
3-3-1 لایه های مختلف چارچوب تخصیص منبع 20
3-4 مشکلات تخصیص منبع 22
3-5 روش های تخصیص منبع 23
3-5-1 تخصیص منبع مبتنی بر كاهش مصرف انرژی 24
3-5-3 تخصیص منبع مبتنی بر توافق نامه سطح سرویس 27
3-5-4 تخصیص منبع مبتنی بر بازار 28
منابع