خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه چاهک متحرک و معایب آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در طراحی‌های اخیر، یك WSN معمولا تشكیل شده از یك سری گره ثابت و یك چاهک ثابت که در میان ناحیه جغرافیایی قرار گرفته است  در چنین پیكربندی،مصرف كننده انرژی،ماژول ارتباطات هر گره می‌باشد در عمل، ارتباطات چندگانه برای ارسال اطلاعات گره‌ها به چاهک نیازمند است و در نتیجه مصرف انرژی به وسیله ارتباطی وابسته است یك راه برای كاهش فاصله ارتباط این است كه، چندین چاهک ثابت مستقر كنیم و هر گره حسگر را طوری برنامه ریزی كنیم كه آن گره داده هایش را به نزدكیترین چاهک مسیریابی كند 

 

 

 

فهرست مطالب
-1 WSn ‌ها با یك چاهک ثابت19
2-1-1 مشکل اتمام انرژی در گره‌های اطراف چاهک19
2-1-2 بهبود حالت چاهک ثابت 20
2-2 WSN با یك چاهک متحرك21
2-2-1 مزایای چاهک متحرک 22
2-2-2  عیب استفاده از چاهک متحرک23
2-2-3 انواع حرکت چاهک متحرک 23
2-2-3-1 جابجایی تصادفی 23
2-2-3-2 شبكه های موبایل ثابت 24
2-2-3-3 جابجایی كنترل موبایلیتی 
منابع