خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حسگر بی سیم زیرآب و آشنایی با شبکه آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تکنولوژی صوتی زیرآب و برقراری ارتباط در زیر آب از جمله شاخه های علمی می باشد که قدمتی در حدود پانصد سال دارد، در واقع کشف داوینچی نقطه آغازی در دانش صوتی می باشد. پس از آن تحقیقات زیادی توسط دانشمندان متعدد در این زمینه صورت گرفت . تا این که در اوایل قرن بیستم اولین کاربرد علمی صوتی زیرآب به کار گرفته شد. این کاربرد یک زنگ زیرآبی بود که توسط کشتی ها برای دریانوردی ساحلی به کار گرفته می شد. چندی بعد شخصی به نام ریچاردسون روشی را برای فاصله یابی در زیرآب با استفاده از امواج صوتی مطرح کرده است.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 8
2-2-آشنایی با شبکه های حسگر بی سیم زیرآب 8
2-2-1- اجزای شبکه های حسگر بی سیم زیرآب 10
2-2-2- معماری های مختلف شبکه های حسگر بی سیم زیرآب 11
2-2-3- چالش های شبکه های حسگر بی سیم زیرآب 14
2-2-4- همزمان سازی ساعت در شبکه های حسگر بی سیم زیرآب 15
2-2-5- مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم زیرآب 19
2-3- تخمینگر حداقل مربعات 26
2-4- مرز پایین کرامر رائو 28
منابع