خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خوشه ‏بندی و روش های آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یکی از مهمترین فعالیت‏های اصلی بشر، گروه‏بندی موضوعات و مسائل مشابه است. انسان‏ها جهت آموختن موضوعی جدید یا درک پدیده‏ای نو، همیشه سعی در یافتن ویژگی‏هایی دارند که آن موضوع یا پدیده را تشریح کند، سپس میزان تشابه یا تفاوت آن را با موضوعات و یا پدیده‏های شناخته شده قبلی مقایسه کنند [72]. به مجموعه‏ای از اشیاء مشابه، خوشه و به مجموعه‏ای از خوشه‏ها، خوشه‏بندی گفته می‏شود. خوشه‏بندی یک روش یادگیری نظارت نشده بشمار می‏آید، به این دلیل که بر خلاف طبقه‏بندی (به عنوان یک روش یادگیری نظارت شده) هیچ برچسب گذاری اولیه‏ای که از طریق آن بتوان گروه داده‏ها را تشخیص داد، بر روی داده‏ها انجام نشده است. خوشه‏بندی‏ای مناسب و مطلوبست که میزان وابستگی اشیاء درون خوشه‏ها بیشینه و میزان وابستگی اشیاء در خوشه‏های مجزا کمینه باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه  15
2-2- روش‏های خوشه‏بندی  15
2-2-1- روش‏های بخش‏بندی  17
2-2-2- روش‏های سلسله مراتبی  19
2-2-3- الگوریتم خوشه‏بندی K-Means  19
2-3- خوشه‏بندی توافقی  22
2-3-1- انگیزه‏های استفاده از خوشه‏بندی توافقی  23
2-3-2- مسئله خوشه‏بندی توافقی: ارائه‏ی مثال  25
2-3-3- مروری بر روش‏های خوشه‏بندی توافقی  26
2-3-4- گروه‏بندی روش‏های خوشه‏بندی توافقی  27
2-3-5- روش‏های شباهت محور  31
شباهت دوبه‏دو(ماتریس همبستگی)  31
گراف محور  35
2-3-6- روش‏های توافقی با استفاده از اطلاعات دوجانبه  39
2-3-7- روش‏های توافقی با استفاده از مدل ترکیبی  40
2-3-8- روش‏های توافقی رأی محور  42
2-4- روش‏های تولید اجتماع خوشه‏بندی‏ها  
منابع