خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه داده ها و طبقه بندی آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


محاسبات ابری براساس محیط مجازی اینترنت توزیع شده می باشد. تمام عملیات محاسباتی بر روی ابر از طریق اینترنت انجام می شود(اسمیت، ساروها، بارسوا).  هزینه مدیریت منابع بیش از هزینه های واقعی خود منابع است. بنابراین اغلب، بهتر است برای دریافت منابع مورد نیاز را اجاره کنیم با وجود اینکه گزینه خرید خود منابع نیز هست. در واقع محاسبات ابری تمام منابع مورد نیاز را از طریق اجاره فراهم می کند. تعریف ساده ایی از محاسبات ابری این است که: یک محیط مجازی را توسط خدمات اجاره ایی فراهم می کند.

 

 

 

فهرست مطالب
3-1 مقدمه 37
3-2 معرفی روش 38
3-3 سوابق کاری گذشته 39
3-4 اهداف روش 41
3-5 طبقه بندی داده ها 42
3-5-1 یادگیری ماشین 42
3-6 تعریف داده حساس و غیرحساس 46
3-7 طبقه بند-Kنزدیک ترین همسایه 48
3-8 رمزنگاری با روشRSA 49
3-9 رمز و رمزنگاری 49
3-9-1 الگوریتم های رمزنگاری 50
3-10 آراس ای 52
3-10-1 مراحل الگوریتم RSA 51
3-11 استاندارد رمزنگاری پیشرفته 54
3-11-1 شرح رمزنگاری 55
3-12جمع بندی 56
منابع