خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خلفای اسماعیلی و تاریخچه آنان با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اندیشه ی امامت در اسلام و نزد شیعیان، اسماعیليّان و در کنار سایر تعالیم آنان از قبیل خداشناسی، معاد شناسی، نبّوت، عدل و عقل و جهانشناسی از اهميّت زیادی برخوردار است به نحوی ((که جهان حتّی یک لحظه بدون امام که حجت خدا به روی زمین است نمی ماند حتّی اگر فقط دوتن بر روی کره ی زمین باقی بمانند یکی از این دو امام است ))(کلینی، 1388، ج1،377) با آنکه مبنای نبوّت و امامت هردو نیاز همواره ی انسان به معلّم معصوم و راهنمای مورد تأیید از جانب خداوند متعال است و در سطحی جایگاه امام بعد از مقام نبوّت و ناطق است؛ امّا در سطوحی نقش امام عمیق تر و جدی تر است چناکه در حضرت ابراهیم (س): ((در یک تعبیر امام مرکز آسمان ها و قطب زمینی است وبرپایی نظام هستی به وجود او و بقای عالم و روح هر متحرّک و ساکنی به بقای اوست (مجموعه مقالات اسماعیليّه، 1381؛138)

 

 

 

فهرست مطالب
ائمه و خلفای اسماعیلی  38
تبیین تاریخ امامت  40
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)  49
امام حسن(ع)  49
امام حسین(ع)  50
امام زین العابدین(ع)، امام محمد باقر(ع)، امام جعفر صادق(ع)  51
اسماعیل بن جعفر صادق  53
محمدبن اسماعیل(ع)، عبدالله بن محمّد  54
احمدبن عبدالله  55
حسین بن احمد  56
ذکر جلوی مستفر پسر ظاهر  59
ابوعلی منصور، ابوالقاسم عیسی، ابو محمّد عبدالله بن یوسف  61
جدول خلفای فاطمی  
منابع