خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خوشه بندی و الگوریتم آن با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در مقیاس وسیع WSN ها، گرههای حسگر ممکن است از یک خوشه بر اساس شیوه ای که در آن یک خوشه اصلی مسئول جمع آوری داده‌ها از گره‌های شبکه  است استفاده کند مسیر یابی طبقه بندی شده یا بر اساس خوشه یک روش معروف است که هدف آن فراهم نمودن کارایی و تاثیر انرژی بر WSN‌ها است انتخاب تصادفی خوشه‌های  اصلی معمولاً به عنوان یک راه حل برای مشکل کاهش انرژی گره‌های خوشه  اصلی استفاده می‌شود در این روش، هر گره حسگر می‌تواند یک خوشه  اصلی شود و وظیفه خوشه اصلی بودن  متناوبا تغییر می‌کند که این عمل به سبب فراهم نمودن تعادل بار است[2] دیگر پروتکل های ارسالی بر اساس خوشه برای WSN‌ها معرفی شده‌اند به عنوان مثال [33,34] ارایه نموده اند

 

 

 

فهرست مطالب
الگوریتم خوشه بندی 44
2-8-1 معیارمطلوبیت خوشه ها 45
2-8-2 ویژگی‌های یک الگوریتم خوشه بندی مناسب 46
2-8-3 معایب روش خوشه بندی 46
2-8-4 انواع خوشه بندی 46
2-8-5  الگوریتم kmeans 47
2-8-5-1  مراحل كار 47
2-8-6 پیش پردازش داده ها 48
2-8-7 انواع ویژگی ها در خوشه‌بندی  48
2-8-8 دلایل اصلی پیش پردازش داده‌ها 48
2-8-9 عملیات اصلی پیش پردازش داده ها 49
2-8-10 آلودگی‌ها در خوشه بندی 49
2-8-11 روشهای مورد استفاده در پیش پردازش 50
2-8-12 روش (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy)50
2-8-12-1 جزئیات الگوریتم LEACH 52
2-8-12-2 فاز تبلیغات52
2-8-12-3 فاز تشكیل دسته‌ها53
2-8-12-4 فاز تشكیل برنامه53
2-8-12-5 فاز انتقال داده‌ها
منابع