خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رفع ناسازگاری با استفاده از برنامه نویسی با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 در استراتژی های رفع ناسازگاری، لیست اجرا ، فهرستی از تمامی قوانینی است که شرایط آنها ارضاء شده ولی هنوز اجرا نشده اند. این لیست، همانند یک پشته  عمل می کند و قانونی که در بالای آن قرار دارد، پیش از سایر قوانین موجود در آن اجرا می گردد. یک استراتژی رفع ناسازگاری، ترتیبی را برای اجرای قوانین موجود در لیست اجرا با اولویت یکسان تعیین می نماید.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 8
2-2- برخی استراتژی های ساده برای رفع ناسازگاری 9
2-3- رفع ناسازگاری با استفاده از یک مقدار سودمندی 13
2-4- رفع ناسازگاری با استفاده از هزینه های تخمین زده شده ی تصادفی 15
2-4-1- تخمین امید ریاضی هزینه 17
2-4-2- برآورد بازگشتی 18
2-4-3- رفع ناسازگاری 19
2-5- رفع ناسازگاری با استفاده از برنامه نویسی خطی 21
2-6- رفع ناسازگاری با استفاده از تئوری بازی 22
2-7- رفع ناسازگاری با استفاده از مدل گراف 23
2-8- رفع ناسازگاری با استفاده از روند سلسله مراتبی تحلیلی و بهبود آن 25
منابع