خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه زمان بندی کارهای مستقل و تعریف آن با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


زمان بندی کارها، یکی از معروف ترین مسائل بهینه سازی ترکیبی است که نقش کلیدی برای بهبود سیستم های انعطاف پذیر و قابل اعتماد دارد. هدف اصلی زمان بندی کارها به منابع سازگار مطابق با زمان سازگار است، که شامل پیدا کردن یک دنباله مناسب است که در آن کارها را می توان تحت تراکنش محدودیت منطقی اجرا کرد]1[.

 

 

 

فهرست مطالب
2-3 زمان بندی کارهای مستقل 14
2-3-1 تعریف 15
2-3-2 الگوریتم های زمان بندی در ابرهای محاسباتی 16
2-3-2-1  مروری بر الگوریتم های زمان بندی حداکثر تلاش 20
2-3-2-2  الگوریتم زمان بندی آگاه از منبع 20
2-3-2-3  قیمت گذاری بر اساس فعالیت بهبود یافته (ABC) 21
2-3-2-4  بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) 21
2-3-2-5  الگوریتم توافق زمان-هزینه (CTC) 21
2-3-2-6  چندین گردش کاری با چندین محدودیت  QOS (MQMW) 22
2-3-2-7  الگوریتم زودترین زمان پایان ناهمگن (HEFT) 22
2-3-3  الگوریتم های فوق ابتکاری 22
منابع