خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سری‌های زمانی آشوبی و معرفی آن با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سری زمانی* مجموعه‌ای از مشاهدات است که براساس زمان مرتب شده‌اند ]1[، به عبارت دیگر می‌توان گفت یک سری‌زمانی مجموعه‌‌ای از داده‌‌های آماری است که در فواصل زمانی مساوی و منظمی جمع‌آوری شده باشند ]5[ در تقسیم‌بندی کلی سری‌های زمانی را به پیوسته و گسسته تقسیم‌بندی می‌کنند یک سری‌زمانی را پیوسته گویند هرگاه مشاهدات به صورت پیوسته در زمان ایجاد شده باشند سری‌زمانی را گسسته گویند هرگاه مشاهدات فقط در زمان‌های معینی که معمولا به فواصل مساوی از یکدیگر قرار دارند، ثبت شده باشد ]6[

 

 

 

فهرست مطالب
 2-1: معرفی سری‌های زمانی
2-2: سری‌های زمانی آشوبی
2-3: تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی آشوبی
2-4: معادلات آشوبی
منابع