خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سیستم های توزیعی و انواع آن با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


میزان رشدی که طی نیم قرن گذشته در عرصه فن‌آوری کامپیوترها رخ داده، واقعاً مبهوت کننده و در مقایسه با صنایع دیگر، کاملاً بی سابقه است. بطوریکه از ماشین‌هایی با قیمت 10 میلیون دلار که قادر به اجرای فقط یک دستورالعمل در عرض یک ثانیه بودند، امروزه به ماشین‌هایی رسیده‌ایم که 1000 دلار قیمت داشته و در عوض قادر به اجرای یک میلیارد دستورالعمل در واحد ثانیه بوده و نسبت کارآیی به قیمت آن‌ها 10 برابر شده است. اگر ماشین‌ها هم در این فاصله زمانی با همین سرعت رشد می‌کردند، امروز رولزرویس فقط یک دلار قیمت داشت و در یک میلیارد مایل فقط حدود چهار لیتر بنزین مصرف می‌کرد ]11[.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 13
2-2- تعریف سیستمهای توزیعی 13
2-3- اهداف 15
2-3-1- دسترس پذیر کردن منابع 15
2-3-2- شفافیت توزیع 16
2-3-3- باز بودن 17
2-3-4- مقیاسپذیری 18
2-4- انواع سیستمهای توزیعی 19
2-4-1- سیستمهای محاسبات توزیعی 19
2-4-2- سیستمهای اطلاعات توزیعی 23
2-4-3- سیستمهای فراگیر توزیعی 30
2-5- شبکه‌های حسگر 37
2-5-1- شبکه‌های حسگر بی‌سیم، جهان و ایران 37
2-5-2- وضیعت شبکه حسگر بی‌سیم در جهان 38
2-5-3- وضیعت شبکه حسگر بی‌سیم در ایران 40
2-6- مفاهیم شبکه های عصبی 44
2-6-1- مشخصات نرون 44
2-6-2- مدل تک ورودی 44
2-6-3- توابع محرک 44
2-6-4- مدل چند ورودی 46
2-6-5- ساختار شبکه های عصبی 46
2-7- آموزش و یادگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی 48
2-7-1- آموزش با نظارت 49
2-7-2- آموزش بدون نظارت 49
2-7-3- آموزش تقویت یافته 50
2-7-4- آموزش رقابتی 50
2-7-5- برنامه و آموزش شبکههای عصبی مصنوعی به روش پس انتشار خطا 51
2-7-6- قدرت تفکیک شبکههای عصبی مصنوعی 52
2-8- شبکههای عصبی خودسازمانده 52
2-9- شبکه های خودسازمانده دارای وزن ثابت 53
2-9-1- شبکه ی ماکس نت 53
2-9-2- شبکه ی کلاه مکزیکی 54
2-9-3- شبکه ی همینگ 57
منابع