خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شبکه های بیزین و یادگیری آن با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


امروزه بسیاری از مشكلات انسان، با كمك هوش مصنوعی حل می‌شود.  یكی از مهمترین خصایص این مشكلات وجود عدم قطعیت در آنها است.  روش‌های زیادی در هوش مصنوعی برای كنترل عدم قطعیت پیشنهاد شده‌اند كه اكثر آنها بر پایه نظریه احتمالات و نظریه فازی بنا نهاده شده‌اند.  در سیستم‌های هوشمند بسیاری به جواب درخواست‌هایی نیاز است كه احتمال وقوع یك رویداد را براساس تعدادی از مشاهدات می‌خواهند.  مثلاً در یك سیستم تصمیم‌یار دندان پزشك، احتمال خرابی دندان براساس مشاهداتی مانند دندان درد و رنگ بیرونی دندان مطلوب می‌باشد.   یا در مثالی دیگر ، در سیستم‌های دسته‌بندی، احتمال عضویت یك شی در هر یك از دسته‌ها براساس ویژگی‌های شی موردنظر است.  به فرایند جواب دادن به درخواست‌ها، استنتاج می‌گویند و هر فرایند استنتاج، نیاز به داده‌هایی در مورد قلمرویی دارد كه عدم قطعیت آن کنترل خواهد شد [19].  

 

 

 

فهرست مطالب
3 - 2 شبکه های بیزین 55
3 - 2 - 1 مقدمه 55
3 - 2 - 2 استنتاج با استفاده از توزیع توام كامل 56
3 - 2 - 3 رابطه‌های استقلال شرطی در شبكه‌های بیزی 59
3 - 2 - 4 نمایش كارآمد توزیع‌های شرطی 60
3 - 2 - 5 یادگیری شبكه‌های بیزین 61
3 - 2 - 6 شبکه های باوری بیزین 61
3 - 2 - 7 استفاده از شبکه های بیزین  در آزمون انطباقی کامپیوتری 63
منابع