خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شبکه های حسگر بیسیم و الگوریتم کلونی مورچگان با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


شبکه های حسگر بیسیم از مجموعه ای از سنسورهای خودکار تشکیل شده اند.[2] این شبکه ها در یک منطقه ی جغرافیایی بزرگ گسترش یافته اند. هر کدام از این گره ها توانایی جمع آوری و مسیریابی داده را به حسگر دیگر یا به ایستگاه مرکزی را دارد. ایستگاه مرکزی ممکن است یک گره ثابت یا یک گره موبایل باشد که قادر است شبکه های حسگر را به ساختار ارتباطی موجود یا به اینترنت، جایی که یک کاربر می تواند به داده ها دسترسی داشته باشد، اتصال دهد. بنابراین ما می توانیم اطلاعات در مورد محیطی که دور از ماست را به دست آوریم.[19]

 

 

 

فهرست مطالب
مباحث عمومی شبکه های حسگر بیسیم و الگوریتم کلونی مورچگان 8
1-2معرفی شبکههای حسگر بیسیم 8
2-2 معماری حسگر 9
2-3 کاربرد 9
2-4 اجزای سختافزاری شبکههای حسگر 11
2-5  روشهای انتشار اطلاعات در شبكههای حسگر بیسیم 12
2-5-1 روش همه پخشی 12
2-5-2 روش شایعه پراكنی 12
2-5-3 روش  SPIN1 13
2-5-4 روش پخش مستقیم 13
2-5-5 روش مسیریابی جغرافیایی 13
2-5-6 روش انتشار بیرون دهنده 14
2-5-7 روش انتشار جذب یك مرحلهای 14
2-5-8 روش LEACH 14
2-5-9 روش EDDD 14
2-6 محدودیتهای سختافزاری شبکههای حسگر بیسیم 15
2-7 انرژی مصرفی در شبکههای حسگر بیسیم 15
2-8 الگوریتم کلونی مورچگان 16
2-9 ویژگیهای الگوریتم کلونی مورچگان 17
2-10 کاربردهای الگوریتم کلونی مورچگان 18
2-11-1 مسیریابی شبکههای کامپیوتری با استفاده از ACO 18
2-12 فلوچارت کلونی مورچگان 19
2-13 خلاصه فصل 20
منابع