خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سیستم‏های نظارت چهره و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یک سیستم نظارت چهره راننده از سه بخش عمده شامل بخش تصویربرداری، بخش سخت‏افزار و پردازنده و بخش نرم‏افزار هوشمند تشکیل شده است. هر یک از بخش‏های این سیستم، نقش سازنده و مهمی را در کارایی سیستم دارند و این بخش‏ها به یکدیگر وابسته‏اند. می‏توان گفت مهمترین بخش سیستم، بخش نرم‏افزار هوشمند است که به عنوان مغز متفکر و مرکز کنترل سیستم عمل می‏کند. سایر بخش‏های سیستم شامل بخش تصویربرداری و بخش سخت‏افزار و پردازنده باید متناسب با الگوریتم‏های بخش نرم‏افزار هوشمند انتخاب شده و مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- پیکربندی کلی سیستم‏های نظارت چهره راننده 9
2-1-1- تصویربرداری 9
2-1-2- سخت‏افزار و پردازنده 10
2-1-3- نرم‏افزار هوشمند 11
2-2- آشکارسازی چهره 13
2-2-1- روش‏های مبتنی بر مدل رنگ 13
2-2-2- روش‏های مبتنی بر ویژگی‏های شبه هار 14
2-2-3- روش‏های مبتنی بر شبکه عصبی 14
2-3- آشکارسازی چشم 15
2-3-1- روش‏های مبتنی بر نورپردازی و تصویربرداری در طیف مادون قرمز 15
2-3-2- روش‏های مبتنی بر دوسطحی کردن تصویر 18
2-3-3- روش‏های مبتنی بر پروجکشن 19
2-3-4- روش‏های مبتنی بر یادگیری 20
2-4- آشکارسازی سایر اجزای چهره 21
2-4-1- آشکارسازی دهان (لب) 21
2-4-2- آشکارسازی بینی 21
2-5- ردیابی چهره و اجزای آن 22
2-5-1- تخمین حرکت 23
2-5-2- تطابق 23
2-6- استخراج ویژگی‏های مربوط به کاهش هوشیاری 24
2-6-1- ویژگی‏های ناحیه چشم 24
2-6-2- ویژگی‏های دهان 30
2-6-3- ویژگی‏های سر 30
2-7- تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس 31
2-7-1- روش‏های مبتنی بر حد آستانه 31
2-7-2- روش‏های مبتنی بر دانش 32
2-7-3- روش‏های مبتنی بر آمار و احتمال 33
2-8- سیستم‏های نظارت چهره راننده در خودروهای تجاری 34
منابع