خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شبکه های بیسیم و مسیریابی آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در برخی کاربرد‌ها نیاز است تا ارتباط گره‌ها با چاهک همواره برقرار باشد یکی از این موارد کاربرد های در ترافیک های حساس به تاخیر است در این گونه ترافیک‌ها داده‌ها برای ارسال به چاهک، دارای محدودیت در زمان دریافت هستند و در بعضی کاربردها مانند رشته های ویدیویی حتی ترتیب دریافت نیز اهمیت دارد در این خصوص راه‌کارهای مختلفی ارایه شده است یکی از مهمترین راه‌کار های ارائه شده، استفاده از چاهک ثابت و متحرک به صورت همزمان می‌باشد  

 

 

 

فهرست مطالب
ارسال داده های حساس به تاخیر 29
2-4 استفاده از چاهک ثابت و متحرک به صورت همزمان29
2-5 روش ارایه شده در  EEQR 32
2-5-1 معرفی مشکل نقاط کور33
2-6 مسیریابی در شبکه‌های حسگر بیسیم33
2-6-1 اهداف مسیریابی33
2-6-2 معیارهای تعیین مسیر بهینه 34
2-6-3 مسیریابی در شبکه‌های بیسیم 34
2-6-3-1 مسیریابی بردار فاصله 35
2-6-3-2 مسیریابی حالت اتصال 36
2-6-3-3 مسیریابی مبدا 36
2-7 روش های انتشار اطلاعات 36
2-7-1 روش همه پخشی (Flooding)37
2-7-2 روش شایعه پراكنی (gossiping)38
2-7-3 روش SPIN40
2-7-4 پیغام های SPIN 40
2-7-5  SPIN-1 یك روش دست تكانی سه مرحله ای 41
2-7-6 خلاصه سازی فرصت طلبانه (opportunistic data aggregation)43
2-7-7 خلاصه سازی حریصانه(greed data aggregation) 43
2-7-8 پرسش تو رد تو(nested query) 
منابع