خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فیلترینگ اشتراکی و متدهای آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در [6] اولین سیستم پیشنهادگر رسمی که tapestry نامیده می شود ارا ئه شد این یک سیستم برای مدیریت ایمیل بود و تصدیق کرد که یک لیست ایمیل ساده نمی تواند به تمام کاربرانی که علاقه مند به محتوای یک ایمیل هستند اطمینان دریافت آن را بدهد بنا براین به کاربران اجازه  شرح پیام ایمیل ها را داد تا دیگران با ساختن پرسش بتوانند آنها را فیلتر کنند اندکی بعد محققان دریافتند که این لیست ایمیل و فیلترینگ بر اساس محتوا در رابطه با نیازهای اطلاعاتی پیچیده  کاربر کافی نیست  بنابراین، این عقیده مطرح شدکه سیستم با به کاربردن عامل انسان ارتقاء خواهد یافت عبارت فیلترینگ اشتراکی به منظور توصیف اینکه چطور کاربران می توانند با تولید کردن بازخورد به فیلترینگ پیام ها کمک کنند  به  کار برده شد این بازخورد شامل ارسال، دریافت پیام و  می باشد 

 

 

 

فهرست مطالب
مروری بر کارهای انجام شده در این راستا16
2-3- مبانی فیلترینگ اشتراکی21
2-4-  وظایف فیلترینگ اشتراکی22
2-4-1- پیشنهاد23
2-4-2- پیش بینی23
2-5- دسته بندی متدهای فیلترینگ اشتراکی23
2-5-1- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه24
2-5-1-1- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه با پیش بینی بر اساس کاربران25
2-5-1-2- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه با پیش بینی بر اساس اقلام25
2-5-1- 3- تفاوت فیلترینگ اشتراکی بر اساس کاربران و بر اساس اقلام26
2-5-2- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر مدل26
2-6- نحوه  تشخیص علائق کاربران27
2-6-1- تشخیص علائق به صورت صریح27
2-6-2- تشخیص علائق به صورت ضمنی27
2-7- محاسبه  شباهت28
2-7-1- معیار همبستگی پیرسون28
2-7-2- معیار اندازه گیری کسینوس29
2-8- انتخاب همسایه30
2-8-1- استفاده از حد آستانه30
2-8-2- انتخاب تعداد ثابتی از همسایگان30
2-9- پیش بینی و تخمین رتبه31
2-9-1- استفاده از امتیازهای خام31
2-9-2- استفاده از امتیازهای نرمال شده31
2-10- مشکلات فیلترینگ اشتراکی32
2-10-1- پراکنده بودن داده32
2-10-2- مقیاس پذیری32
2-10-3- اقلام مشابه33
2-10-4- گری شیپ33
2-11- بررسی چگونگی کارکرد سایت آمازون
منابع