خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه وب کاوی و تکامل تاریخی آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


امروزه در عصر حاضر وب‌کاوی محیط اینترنت جهانی را تبدیل به محیطی کاربردی تر کرده است که کاربران می‌توانند سریع تر و راحت تر اطلاعات مورد نیازشان را پیدا کننداین اطلاعات شامل  کشف و تحلیل داده ، مستندات وفایل های چندرسانه ای از محیط اینترنت جهانی می‌باشدوب‌کاوی از جزئیات سند و محتویات سند و ساختار ابرمتن ها، برای کمک به کاربر جهت مشاهده اطلاعات مورد نیازش استفاده می‌کند[41]

 

 

 

فهرست مطالب
وب‌کاوی10
2-3  تکامل تاریخی از وب‌کاوی11
2-4  مشکلات  کاربران در استفاده ازوب13
2-5  شباهت ها و تفاوت های وب‌کاوی و داده کاوی14
2-6  الگوریتم های وب‌کاوی15
2-7   دسته بندی وب‌کاوی16
2-7-1 محتوا کاوی وب17
2-7-1-1 دیدگاه های محتوا کاوی وب17
2-7-1-2  داده‌های محتوا کاوی وب 17
2-7-1-3  رویکردها و تکنیک های محتواکاوی وب18
2-7-1-4  انواع محتواکاوی وب 19
2-7-2  ساختارکاوی وب20
2-7-2-1  دسته های ساختار کاوی وب بر اساس نوع داده ساختاری21
2-7-2-2  مدل های بازنمایی ساختار وب21
2-7-2-3  کاربردهای ساختارکاوی وب 23
2-7-3  کاربردکاوی وب25
2-7-3-1  فازهای کاربرد کاوی وب25
2-7-3-2  انواع داده‌های کاربردکاوی26
2-7-3-3  کاربردهای کاربردکاوی وب28
2-8  کاربردهای وب‌کاوی29
2-9  چالش های وب کاوی
منابع