خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شخصی سازی وب و پیشینه نظری آن با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در پانزده سال گذشته، رشد تعداد وب سایت ها و مراجعه کنندگان به این سایت ها به صورت نمایی افزایش یافته است. تعداد کل کاربران تا 30 ژوئن سال 2010، 816/514/966/1 نفر بوده است که حدود 7/28% تعداد کل جمعیت جهان است . تعداد کل وب سایت های فعال تا 13 دسامبر سال 2010، 259/522/125 بوده است . به دلیل این رشد فزاینده، تعداد عظیمی از داده های وب تولید شده است. به منظور استخراج داده های مورد نظر از این دریای وسیع، می توان از تکنیک داده کاوی بهره گرفت. اما از آنجایی که داده های وب بدون ساختار یا نیمه ساختاری هستند، نمی توان به طور مستقیم تکنیک داده کاوی را به کار گرفت. بنابراین از یک روش دیگر بنام وب کاوی باید بهره جست. وب کاوی به منظور اکتشاف الگوهای جالب که می تواند برای بسیاری از مسائل دنیای واقعی همچون وب سایت های ارتقاء یافته، رفتار شناسی بهتر کاربران، توصیه محصول و غیره به کار گرفته شود، مورد استفاده قرار می گیرد (Pani, & et. al., 2011).

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه12
2-2-مروی بر کارهای انجام شده
منابع