خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شخصی‌سازی وب و دلایل نیاز به آن با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در مرحله اول داده‌ها از منابع موجود در وب مانند خبرنامه‌های الکترونیکی، گروه‌های خبری، اسناد HTML، پایگاه داده‌های متنی و غیره بازیابی می‌شوند. مرحله انتخاب و پیش پردازش شامل هر گونه فرآیند تبدیل داده‌های بازیابی شده در مرحله قبل می‌باشد. این پیش‌پردازش می‌تواند کاهش کلمات به ریشه آنها، حذف کلمات زائد، پیدا کردن عبارات موجود در متن و تبدیل بازنمایی داده‌ها به قالب رابطه‌ای یا منطق مرتبه اول باشد. در مرحله سوم، از تکنیک‌های داده‌کاوی و یادگیری ماشین برای تعمیم استفاده می‌شود. همچنین باید توجه داشت که کاربران نقش مهمی در فرآیند استخراج اطلاعات و دانش از وب ایفا می‌کنند. این نکته به ویژه در مرحله چهارم از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

 

 

 

فهرست مطالب
شخصی‌سازی وب 28
3-3-1-دلایل نیاز به شخصی‌سازی وب 28
3-3-2-مراحل شخصی سازی وب 29
3-3-2-1-جمع‌آوری داده 30
3-3-2-2-پردازش داده 31
3-3-2-3-کشف الگو 31
3-3-2-4-تحلیل دانش 31
3-3-3-تکنیک های مدل سازی کاربر در شخصی‌سازی وب 31
3-3-3-1-تکنیک tf-idf 32
3-3-3-2-تکنیک متا مدل و ابزار OLAP 32
3-3-3-3-تکنیک براساس محتوای وب 33
3-3-3-4-تکنیک براساس فراهم کردن داده‌های موثر (ODP) 34
3-3-3-5-شخصی سازی وب با استفاده از روش های ترکیبی 34
3-3-3-6-شخصی سازی وب براساس الگوریتم استقرایی و تکنولوژی tf-idf 35
3-3-3-7-شخصی سازی وب با استفاده از کندوکاو الگوی ترتیبی و درخت الگو
منابع