خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه قوانین فازی و الگوریتم های تکامل همزمان با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تاکنون تکنیک های متعددی برای استخراج مجموعه قوانین فازی از داده های عددی ارائه شده است. علیرغم تلاش های متعددی که در زمینه بهبود کارایی طبقه بندی کننده های فازی ارائه شده، یکی از نقاط ضعف این روش ها نسبت به روش های آماری، حساسیت آن ها به نویز و نیز کمبود عمومیت بخشی می باشد. برای بهینه‌سازی عام، اغلب از روش‌های تکاملی استفاده می‌شود. همچنین به دلیل وجود پارامتر های متعددی که در ساختار فازی وجود دارد، الگوریتم های تکاملی به صورت مکرر در ترکیب با طبقه بندی کننده های فازی بررسی و آزمایش شده اند. اگرچه چندین نوع متفاوت از الگوریتم های تکاملی، شامل استراتژی های تکاملی  و الگوریتم ژنتیک  وجود دارد، اما به طور کلی، تفاوت اصلی آن ها، نحوه کدکردن و مکانیزم تکامل آن ها است.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه10
2-2- حوزه تکامل قوانین فازی11
2-3-یادگیری سیستم های طبقه بندی کننده فازی12
2-3-1- یادگیری سیستم های طبقه بندی کننده فازی بر اساس الگوریتم ژنتیک12
2-3-2- الگوریتم های تکامل همزمان22
2-3-3- یادگیری سیستم های طبقه بندی کننده فازی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات  24
2-3-4- یادگیری سیستم های طبقه بندی کننده فازی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل25
2-3-5- یادگیری سیستم های طبقه بندی کننده فازی با استفاده از الگوریتم مورچگان  26
2-4- الگوریتم رقابت استعماری26
  2-4-1- ویژگی های الگوریتم رقابت استعماری28
  2-4-2-کاربرد های الگوریتم رقابت استعماری28
2-5-جمع بندی  
منابع