خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه وضع نیروهای نظامی ایران در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی اول با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ادغام واحدهای نظامی و تشکیل قشون متحدالشکل دردی 1300 ش از نخستین آثار و پیامد های کودتای 1299 بود. ارتشی که در حال شکل گیری بود تفاوت های اساسی با قشون سنتی ایران داشت. دیوان سالاری، آموزش های نوین، قوانین و مقررات جدید، اعزام نظامیان برای آموختن علوم جدید به دانشگاه های اروپایی، نظام وظیفه، منابع مالی و تسلیحات جدید و وفاداری به دولت مرکزی و شخص شاه از دیگر ویژگی هایی بود که ارتش نوین ایران را از قشون سنتی جدا می ساخت و به توسعه و پیشرفت این امر مهم کمک می کرد.

 

 

 

فهرست مطالب
تأسیس ارتش نوین 14
2-2- واحدهای نظامی قبل از کودتای 1299 14
2-2-1- ژاندارمری 15
2-2-2- بریگاد مرکزی 17
2-2-3- بریگاد قزاق 17
2-2-4- نیروی نظامی بیگانگان 19
2-3- تشکیل قشون متحدالشکل 22
2-3-1- ارتش نوین و دو گرایش در آن 24
2-3-2- سازمان ستاد و لشکرها 26
2-3-3- تحصیلات و آموزش نظامیان 29
2-3-4- نظام وظیفه (سربازگیری) 30
2-3-5- تسلیحات و تجهیزات 31
2-3-6- منابع مالی(بودجه) 32
2-3-7- امنیه 33
2-3-8- نظمیه (شهربانی) 34
2-4- تقویت و توسعه ارتش 35
2-4-1- سازمان ستاد و لشکرها 36
2-4-2-نفرات و بودجه 38
 2-4-3- آموزش و تسلیحات 39
2-4-4- نیروی هوایی 40
2-4-5- نیروی دریایی 41
2-4-6- امنیه 43
2-4-7- نظمیه
منابع