خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اسیدسالیسیلیک و خواص شیمیایی آن با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یونان قدیم و ساکنان اولیه قاره آمریکا دریافتند که برگ ها و پوست درختان بید، تب و دردهای جزیی را از بین می برند درسال 1828 یوهان باخنر که در آلمان کار می کرد اولین کسی بود که مقادیر مشخصی از سالیسیلین را جدا ساخت، که این ماده شامل مقداری الکل-گلیکوزیدسالیسیل و سالیسیلات غالب در پوست بود(Raskin, 1992) رافائل پیرا در سال 1983 این ترکیب موجود در پوست درخت بید را اسید سالیسیلیک نامیده که از اسم لاتین  Salixبه معنی بید گرفته شده است (Popova et al, 1997)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 اسیدسالیسیلیک (SA) 
2-1-1 تاریخچه 
2-1-2 خواص شیمیایی اسید سالیسیلیک 
2-1-3 متابولیسم و بیوسنتز اسیدسالیسیلیک 
2-1-4 مسیر های بیوسنتزی اسیدسالیسیلیک 
2-1-4-1 مسیر ایزوکورسیات 
2-1-4-2 مسیر فنیل پروپانوئید 
2-1-5 خواص عمومی اسید سالیسیلیک (SA) 
2-1-6 انتقال و غیر فعال شدن سالیسیلیک اسید (SA) 
2-1-7 اثر SA بر روی جوانه زنی و گلدهی گیاهان 
2-1-8 اثر SA بر فرایند فتوسنتز و تنفس در گیاهان 
2-1-9 تأثیر اسیدسالیسیلیک (SA) بر تنش های محیطی 
2-2 تاریخ کاشت 
منابع