خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تحولات سیاسی بندر لنگه با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


با تشکیل دولت صفویه در سال 907 ه  ق/ 1501 م در ایران تحولات سیاسی قابل ملاحظه ای بوقوع پیوست این تحول سیاسی اعلام تشیع دوازده امامی به عنوان مذهب رسمی کشور از سوی شاه اسماعیل بود این اقدام از سوی او تاثیرات عمیقی در جامعه برجای گذاشت از جمله: نخست اینکه توان ایدئولوژی مذهبی پویا را به خدمت دولت جدید صفویه در آورد و دیگر اینکه این عمل تمایز آشکاری را بین دولت صفویه و امپراطوری عثمانی (که قدرت عمده جهان اسلام به شمار می رفت)  نشان داد(سیوری،1378: 28ـ29) این امر منجر به یکسری درگیریهای طولانی مدت میان آنان گردید که تقریبا بیشتر ایام دولت صفوی را در بر می گرفت از سوی دیگر همزمان با این تحولات منطقه ای یک تحولات سیاسی در عرصه ی بین المللی در شرف بوقوع پیوستن بود و آن ورود استعمارگران پرتغالی به آسیا و منطقه ی حساس و استراتژیک خلیج فارس بود 

 

 

 

فهرست مطالب
تحولات سیاسی بندر لنگه
دوره صفویه تا پایان زندیه24
3-1-1- تشکیل دولت صفویه24
3-1-2- حضور استعمارگران پرتغالی در خلیج فارس25
3-1-3- پایان حضور پرتغالی ها در خلیج فارس28
3-1-4- حضور هلندی ها در بندر لنگه30
3-1-5- حمله خوارج به بندر لنگه و توابع آن30
3-1-6- سقوط دولت صفویه و آغاز حملات جواسم به سواحل ایران31
3-1-6-1- جواسم و تلاش آنها برای استقرار در سواحل ایران و بندر لنگه31
3-1-7- پادشاهی نادر33
3-1-8- کشته شدن نادر و حملات مجدد جواسم به سواحل ایران33
3-3- بندر لنگه در دوره¬ی زندیه 34
3-2- بخش دوم : از پایان زندیه تا انقلاب مشروطه34
3-2-1- استقرار جواسم در بندر لنگه و توابع34
3-2-2- تثبیت حاکمیت جواسم بر بندر لنگه و آغاز تحرکات انگلیسی ها در این بندر36
3-2-3- اخراج جواسم از بندر لنگه43
3-2-4- حاکمان بندرلنگه از اخراج جواسم تا سال 1316 ه  ق45
3-2-5- تلاش نافرجام جواسم برای حکومت مجدد بر بندرلنگه45
3-3- بخش سوم: تحولات بندرلنگه از انفلاب مشروطیت تا سقوط  دولت قاجاریه46
3-3-1- مردم بندرلنگه و انقلاب مشروطه47
3-3-1-1- اغتشاشات در لار و جنوب ایران و تاثیر آن بر بندرلنگه48
3-3-1-2- انجمن های محلی مشروطه خواهان52
3-3-2- جنگ جهانی اول و تاثیرات آن بر بندرلنگه53
3-4- بخش چهارم: انقراض قاجاریه و روی کار آمدن رضا شاه پهلوی54
3-4-1- جنگ جهانی دوم58 
3-4-2- حکومت محمد رضا شاه پهلوی58 
3-4-2-1- نا امنی در جنوب ایران و بندر لنگه
منابع