خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حوادث تاریخی بویراحمد در عصر رضا شاه و بازتاب آن در اشعار محلی با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از کودتای 1299 تا سال  1320- در این نوشته - عصر رضاشاه نامیده شده است . هر چند به پادشاهی برگزیده شدن او از سال 1304 بود، اما شهرت و قدرت وی از چند سال قبل آغاز شده بود. احمدشاه قاجار- آخرین پادشاه سلسله قاجار- بنا به خصوصیات فردی و اوضاع اجتماعی، نتوانست در اداره کردن کشور موفق باشد. وی در آخرین مسافرت خارجی خود، تمام اختیارات و قدرت مملکت را به رضاخان سردار سپه سپرد. محققانی نظیر ایوانف روسی تاکید می نمایند که در این زمان«قاجارها هیچ گونه قدرتی» نداشتند و رضاخان حاکم مطلق بود (ایوانف، 453:1359).  سرانجام با دسیسه چینی و حمایت انگلیس، کابینه جدیدی متشکل از دو مهره مورد وثوق آنان- رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی- بر سر کار آمد و قاجار ها را کنار زد: « کابینه سیاه» . (رجوع شود: آیرونساید، 1373: 264-259)

 

 

 

فهرست مطالب
-  مختصری ازحوادث تاریخی بویراحمد در عهد رضاشاه 31
3-2- میر مذکور و میرغارتی و اشعار مربوط به آنها 33
3-3- جنگ داخلی « دره سرد » 35
3-4- هجوم اردوی دولتی به بویراحمد وجنگ تنگ تامرادی 39
3-5- اشعار مربوط به نبرد تنگ تامرادی و کی لهراس(=لهراسب) 42
3-6- اشعاری از شاعران گمنام در باب کی لهراس 48
3-7- یاغی گری و درگیری های میرغلام شاه قاسمی و اشعار آن 50
3-8- یاغی گری دو برادر 55
3-9- بازتاب اقدامات و عملکرد حکومت رضا شاه در اشعار محلی
منابع